جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت سوم)

جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت سوم)

با سلام.     جمله های زیبایی

در این قسمت از سری قمت های فصل دوم جمله های زیبایی از افراد مشهور در خدمت شما هستیم.

امید وارم از خواندن این مطالب نهایت لذت رو ببرید و لطفا در انتها این مطلب . نظر خود را اعلام کنید تا ما در پست های بعدی جمله های بهتری را بگذاریم.


آنکس که تني سالم دارد گنجي دارد و خودش نميداند.


اکثر اطبا معالجه بعضي ا زبيماريه ا بويژه قلب را بشرطي ميپذيرنـد کـه بيمـار سـيگار را ترک کند.


آنکه تندرستي دارد اميد دارد و آنکه اميد دارد همه چيز دارد.


با تندرستي لذت غذاها را ميتوان درک کرد. ارسطو


بانسان تندرستي و ثروت بدهيد او هردورا در جستجوي سعادت از دست خواهد داد.


انسان جانوري است که خوراک خود را ميپزد. بيورک


به ترين خدمتگزار صديق براي سلامتي بدن فراغت خاطر و آسايش روح است . فرد ريک کبير


بحفظ الصحه خود بيش از شغل اهميت دهيد. پوشه


بيماري و مرض يکي ازعواقب وخيم عيش و عشرت ميباشد.

jomle.matn

بمن بگوئيد چه ميخوريد تا به شما بگويم چه هستيد.


تمام دردهاي جسماني ازخواهشه اي بيجاي نفساني توليد و بوجود ميآيد. غ – ذ


پاها را شکم راه ميبرد.


تن درست براي روان مه مانخانه و براي تن ناسالم بيمارستان است . بيگن


حمام گرفتن باندازه چه ارساعت خواب در رفع خستگي مؤثراست . ناپلئون


جائيکه آفتاب نتابد طبيب ميآيد. مثل بلژکي


حيوان ميچرد، آدم ميخورد ، تنها مردعاقل و فرزانه ميداند که چگونه بخورد. ساوارن


روزي يک سيب بخور به پزشک احتياجي نخواهي داشت .


خوردن چيزهاي ديرهضم معده را خسته و ناتوان ميسازد.


زمان ناخوشي را بحساب عمر مشمريد. افلاطون


در دنيا سه طبيب حـاذق هـست آرامـش امـساک ، نـشاط ، هميـشه بـاين سـه طبيـب رجوع نمائيد.


طبيعت بيماري را علاج ميکند و دارو بيمار را مشغول ميسازد.


شب زود خوابيدن و صبح زود بيدار شدن باعث صحت مزاج و ثروت و مکنت است .


غذا را سبک کن تا از مرض ايمن شوي . جالينوس حکيم


مجله اینترنتی چی گه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *