جمله های زیبا از افراد مشهور(سری اول)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری اول)

انسان دنيائي ازعجايب است . ارسطو


آدمي بصيرت است نه بصورت ، انسانيت به کمال است نه به جمال . جان اشتانبک


آنکس که جرأت انجام کارهاي شايسته دارد، انسان است . شکسپير


 

جمله
اگر زندگي انسان هيچگونه جنبه انساني نداشته باشد ، فردا روز ديگري نيست .


آنچه را که انسانيت به تو فرمان ميدهد، انجام بـده و واز هـيچ کـس جـز خـودت متوقـع آفرين مباش . سر ريچاد برتن


اگر انسان خود را ازآنچه هست نتواند بمقامي بـالاتر برسـاند موجـودي ضـعيف و نـاچيز است .


اگر انسان هرکاري را به اجبار انجام دهد، يعني مثلا خود را مجبور نمايد کـه هـر روز ده صفحه بنويسد آن علاقه اصـلي و بـاطني ازبـين خواهـد رفـت ، مـن تـصديق ميکـنم کـه نوشتن کارسختي است ، ولي حتما بايد با تفريح توأم باشد. ويليام فالکر


انسان ترکيب عجيبي است و درعين ناچيزي خود را برتر ازهمه ميشمارد. اشتيل


انسان دراين عالم چون شمع سرگرداني است که هنگام عبـور از ايـن راه حتـي سـايه اي از خود به يادگارينميگذارد. هوگو


انسانها يگانه حيواناتي هستند که من از آنها سخت وحشت دارم. برنارد شاو


انسان هميشه ميتواند بهترازآنچه هست باشد واعمال خود را منظم کند، به اين فکر خود انضباط بخشد و با اميد زمين را بيارايد. اوبري دوور


انسان قبل از هرچيز بايد حيوان خوبي باشد. هربرت اسپنسر


انسان فرزند محيط و جامعه است که درآن نشو و نما و پرورش يافته است . موپاسان


انسانيکه معني و هدف زندگي را بداند خود را نه تنها با افراد ملت خويش برابر خواهـد دانست ، بلکه با تمام اقوام ديگر نيز مساوي خواهد شمرد. لئون تولستوي


انسانيت بصورت نيست به صفا است .


انسان موجودي است که به همه چيز عادت ميکند. داستا يوسکي


اي انسان تو آويخته ميان يک لبخند و يک اشکي . بايرون


انسانها بصورت کلي چيزي جز کودکان بزرگ نيستند. ناپلئون

 

مجله اینترنتی چی گه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *