شب زودتر بخوابید تا صبح‌ نیاز به زنگ ساعت نداشته باشید! ؛ محققان آمریکایی در بررسی‌های خود متوجه شدند که همه مردم به‌‌طور یکسان نمی‌خوابند و نیاز به خواب هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. همچنین میزان خواب در میان مردم کشورهای مختلف تفاوت دارد.

این محققان در بررسی‌های خود ثابت کردند که مدت زمان خواب افراد به عواملی بستگی دارد، ازجمله اینکه شهروندان کشورهای اروپایی عادت کرده‌اند شام خود را تا قبل از ساعت ۶ غروب بخورند، چند ساعتی بخوابند و در نتیجه صبح به موقع از خواب بیدار می‌شوند. کارشناسان می‌گویند طبیعی است کسانی که خوردن شام را تا ساعت ۱۰ شب به تاخیر می‌اندازند، صبح سر حال و به موقع بیدار نمی‌شوند.

دانشمندان تاکید کردند کسانی که خوابشان را به تاخیر می‌اندازند، خواب شبانه‌شان بسیار کمتر از افراد دیگر است. همچنین تمایل افراد در کشورهای مختلف به نخوابیدن در طول ظهر، تاثیری بر مدت خوابشان در شب ندارد.