مطالبی جالب در مورد حقوق خانواده

مطالبی جالب در مورد حقوق خانواده

خانواده در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران تعریف نشده است ، اما به مجموعه اصول و قواعدی که بر روابط افراد خانواده حاکم می باشد مثل ازدواج (نکاح ، طلاق ، حضانت ، نفقه و غیره )  حقوق خانواده

حقوق خانواده

حقوق خانواده

گفته می شود . لذا برای شروع مبحث حقوق خانواده در مجموعه قوانین ایران ابتدا باید در مورد قوانین حاکم بر خواستگاری و نامزدی و سپس ازدواج و انواع آن صحبت نمود .

خواستگاری:

پیشنهاد ازدواج از طرف مرد نسبت به زنی معین که مانعی برای ازدواج نداشته باشد را خواستگاری می نامند و بر اساس ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی خواستگاری چنین تعریف شده است : هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. موانع نکاح عبارتند از : شوهر داشتن زن ، داشتن نسبت نسبی یا سببی زن با مرد و نیز در عده رجعیه بودن زن می باشد.

نامزدی:

پس از برگزاری مراسم خواستگاری و در صورت پاسخ مثبت ضمنی و اولیه زن به مرد به ایامی که بین زمان خواستگاری تا زمان عقد می باشد را نامزدی می گویند که در قانون مدنی بدین شرح بیان شده است : نامزدی یا وعده ازدواج قراری است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود . اما باید به این موضوع توجه کرد تا
زمانی که صیغه عقد جاری نشده است هر یک از طرفین که از ازدواج با طرف دیگر منصرف شود ، طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج نماید. بر اساس ماده ۳۳۱ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی در صورتبروز خسارت در ایام نامزدی به هر یک از طرفین در صورت برهم خوردن نامزدی می توان خسارت فوق را مطالبه نمود مثل برگرداندن انگشتر و غیره البته زیان معنوی نیز در صورتی که نامزدی بدون عذر موجه و در اثر تقصیر یکی از نامزدان باشد در صورت اثبات می توان مطالبه
نمود( بر اساس مواد ۱ ، ۲، ۸، ۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی ) اما اساسی ترین مبحث قابل طرح در دوران نامزدی بحث پس گرفتن هدایا می باشد ، هرچند هدیه درعرف و قانون یک نوع هبه قرار گرفته است اما قواعد هبه ( بخشش ) بر آن اجرا نمی گردد و قانونگذار راسا در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی درباره استرداد هدایا بیان کرده است : هر یک از نامزدها می توانند در صورت برهم زدن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا پدر و مادر او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا
موجود نباشد می تواند قیمت هدایا را دریافت کند که عادتاً نگهداشته می شود . مگر اینکه این هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد اما در صورت فوت نامزد بر اساس ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی لازم نیست هدایا پس داده شود و یا مطالبه گردد.

ازدواج :

ازدواج  یا نکاح در حقوق ایران به دو قسم است . نکاح دائم و نکاح منقطع که آن را مُتعه یا ازدواج موقت نیز می نامند . آثار ازدواج موقت جز در موارد نفقه و ارث همان آثار نکاح دائم است . فرزندان ناشی از ازدواج موقت از کلیه حقوق فرزندان ناشی از ازدواج دائم برخوردار می باشند. در مورد صحت و درستی نکاح منقطع موارد ذیل در قانون
مدنی بیان شده است که لازم به ذکر می باشد : بر اساس ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی ازدواج وقتی منقطع است که برای مدت زمان معین و مشخصی واقع شده باشد.

تعیین مهریه از شرایط اساسی ازدواج منقطع است ، زیرا ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی اینگونه بیان کرده است : عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است. در ازدواج موقت نفقه زن بر عهده شوهر نیست مگر اینکه این نفقه در زمان عقد شرط شده باشد یا عقد مبنی برآن جاری شده باشد( ماده ۱۱۱۳ قا نون مدنی ) یعنی در صورتی که توافقی بر پرداخت خرجی به زن نشده باشد مرد مسئولیتی در قبال آن ندارد و می تواند از پرداخت آن قانونا سرباز زند. جدایی و طلاق در ازدواج موقت با انقضاء مدت یا بذل ( بخشیدن) مدت یا فسخ ازدواج تحقق می یابد . در ازدواج موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند عده زوجه (زن) در ازدواج موقت دو طهُر(عادت ماهانه) است اعم از اینکه جدایی به علت فسخ ازدواج و یا بذل و یا انقضاء مدت باشد.

عده در اصطلاح فقه مدتی را گویند که زن پس از طلاق باید صبر کند و شوهر دیگری اختیار ننماید و آن مدت در ازدواج دائم سه طهر است که معمولا سه ماه و سه روز
است و در نکاح منقطع دو طهر است و در زن شوهر مرده چهار ماه و ده روز است. طبق ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی  عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال
۴ ماه و ۱۰ روز است. مگر اینکه زن حامله باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از ۴ ماه و ۱۰ روز بیشتر باشد. در غیر این صورت عده همان ۴ ماه و ۱۰ روز خواهد بود.

مجله اینترنتی چی گه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *