کلاس Interface ، در زبان سی شارپ

کلاس Interface ، در زبان سی شارپ

Interface ، به کلاسی می گویند که یک سری از متدها و توابع را به عنوان قوانین موجود و سراسری برای وراث خود ، به ارمغان می آورد. به عنوان مثال زمانیکه می خواهید ، یک برنامه برای شرکتی بنویسید ، که ۶۵۰ کلاس با کلاس های والد مختلف دارد ؛ اگر بخواهید اطلاعات خاصی ، در هریک از کلاسها را در دیسک سخت ذخیره کنید در روش غیر بهینه می بایست ۶۵۰ متد در این کلاس ها با نامی یکسان بنویسید و آن را در هر کلاس OverLoad کنید که این امر موجب کندی شدید برنامه می شود . بهترین راه استفاده از کلاسی به نام Interface است . در Interface یک سری متد و خاصیت و هرآنچه که نیاز است در دیسک سخت ذخیره شود را بصورت خالی و پیاده سازی نشده می نویسید سپس در هریک از کلاس این اطلاعات را با همان متدهای Interface باز تعریف می کنید و در آخر یک متد جداگانه برای ذخیره داده ها تعریف می کنید که یک شی ء از کلاس Interface بسازد و در برنامه اصلی هر آنچه به عنوان مقادیر به کلاسهای دیگر نسبت داده ایم ، را به عنوان پارامتر به همان متد ذخیره سازی مذکور می فرستیم ؛ در آن متد مسیر ذخیره سازی و رشته برگردانده شده توسط متدهای باز تعریف شده در Interface را نمایش می دهیم . در کد زیر نمونه ای از تعریف Interface و سایر توابع وابسته را مشاهده می کنید.

Public interface istorabe {
String RetrieveData();
String savepath {get; set;}
}

Class financial:istotrable{ string _Savepath=@”C:\File.Txt”;
String savepath{get{return _Savepath;} set{ _savepath=value;}}
Int Expenditures,Earnings;
String RetrieveData() {
String r=”Exp”+this.Expenditures;
r+=”Earn”+this.Earnings;
return r;

}
Public financial(int a,int b) {this.Expenditures=a; this.Earnings=b;}Main { Financial f=new financial(24524626,3573562); Save(f);
} static void save(istorable c)
{string dataRetrived=c.RetrieveData();
System.IO.File.WriteAllText(c.savepath,data);
//write all the necessary information into the memory
//last method of save

کلاس Interface ، در زبان سی شارپ

کلاس Interface ، در زبان سی شارپ

مجله اینترنتی چی گه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *