لقاح و بارداری

لقاح و بارداری لقاح : تخمک پس از رهایی از تخمدان، توسط دهانه ی رحم که در حوالی تخمدان باز

ادامه

شانکروئید

شانکروئید   شانکروئید یا آتشک یکی از بیماری های آمیزشی تقریبا شایع در ایران است و اهمیت آن به علت

ادامه

تغییرات طبیعی بدن در دوران بارداری

تغییرات طبیعی بدن در دوران بارداری ویار حاملگی : در سه تا چهار ماه اول دوران بارداری در اغلب خانم

ادامه

سرخجه | اثرات آن در دوران بارداری

سرخجه | اثرات آن در دوران بارداری بیماری سرخجه یا روبلا یکی از بیماری های ویروسی شایع در کودکان می

ادامه

حرکات اصلی لیبر

حرکات اصلی لیبر حرکات اصلی لیبر در نمایش اکسی پوت قدامی: این حرکات به طور متوالی انجام می شوند و

ادامه

مکانیسم های لیبر

مکانیسم های لیبر   مکانیسم های لیبر همان طور که در پست قبلی ذکر شد مکانیسم های لیبر چهار نوعند

ادامه