جمله های زیبا از افراد مشهور(سری چهاردهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری چهاردهم) بتجربه دريافته ام که جسم و جان آدمي همسر يکديگر نيستند بلکه باهم

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دوازدهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دوازدهم) ازمخالفت نه راسيد فقط وقتي بادبادک مي تواند بالا رود که با باد

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری یازدهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری یازدهم) ما بديگران علاقه پيدا ميکنيم وقتي که آنه ا بماعلاقه بيابند. پوبلي ليوس

ادامه

والت ویتمن برگ های علف

والت ویتمن برگ های علف والت ویتمن شاعر و روزنامه نگار آمریکایی و یکی از بنیانگذاران شعر آزاد در آمریکا

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دهم) دوست کسي است که من با او ميتوانم صميمي باشـم و جلـو او

ادامه

قالب شعری قصیده

قالب شعری قصیده یکی از قالب های ادبیات فارسی ما ، قصیده است . قصیده در لغت به معنای قصد

ادامه

ایلهان برک ، برای عشق و مرگ تقلا می کنم

ایلهان برک ، برای عشق و مرگ تقلا می کنم ایلهان برک شاعر و نویسنده ترک تبار است که در

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور (سری نهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور (سری نهم) از سلامتي خود مواظبت مي کنيم . براي روز مبادا پول ذخيره

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری هشتم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری هشتم) خوشبختي وجود ندارد وماخوشبخت نيستيم اما ميتوانيم اين حق را بخود بدهيم خوشبخت

ادامه