چند روش برای دوست داشتن خود !

چند روش برای دوست داشتن خود ! ۱٫ مهمترين نكته دست برداشتن از انتقاد جوئي از خود و ديگران است .

ادامه

ريشه ي رواني اختلالات گفتاري كودكان

ريشه ي رواني اختلالات گفتاري كودكان همه ي ما ممكن است در برخي شرايط كلمات را به درستي و در

ادامه

اختلالات گفتاري در كودكان و نوجوانان

اختلالات گفتاري در كودكان و نوجوانان اختلالات گفتار شامل اختلالات صوتي، توليد گفتار و اختلالات گفتاري كه ريشه ي رواني

ادامه

اختلال بي اعتنايي مقابله اي در كودكان

اختلال بي اعتنايي مقابله اي در كودكان خصوصيت اصلي اين اختلال، الگوي منفي كارانه و خصمانه و بي اعتنايي رفتاري

ادامه

دزدي كردن در كودكان

دزدي كردن در كودكان كودكان گاه براي مهم جلوه دادن خود مبادرت به دزدي مي كنند. آن ها براي اين

ادامه