شانکروئید

شانکروئید   شانکروئید یا آتشک یکی از بیماری های آمیزشی تقریبا شایع در ایران است و اهمیت آن به علت

ادامه

علت منع مصرف داروها در بارداری قسمت دوم

  علت منع مصرف داروها در بارداری قسمت دوم اسامی داروهایی که مطلقا در بارداری ممنوع می باشند : پروپرانولول

ادامه

علت منع مصرف داروها در بارداری قسمت اول

علت منع مصرف داروها در بارداری سه ماهه ی اول بارداری مهمترین و حیاتی ترین سه ماهه ی زندگی برای

ادامه