الگوریتم رقابت استعماری . سه

الگوریتم رقابت استعماری . سه  شكل دهي امپراطوري هاي اوليه  در بهينه سازي، هدف يافتن يك جواب بهينه بر حسب

ادامه

الگوریتم رقابت استعماری.یک

الگوریتم رقابت استعماری. یک   استراتژي بهينه سازي مبتني بر تكامل اجتماعي سياسي   الگوريتم هاي  بهينه سازي الهام گرفته از طبيعت

ادامه

الگوریتم های فرا ابتکاری هوشمند

الگوریتم های فرا ابتکاری هوشمند   امروزه ، در علم کامپیوتر با پدیده ها و مسائل مختلفی روبرو هستیم که خواه

ادامه