چند روش برای دوست داشتن خود !

چند روش برای دوست داشتن خود ! ۱٫ مهمترين نكته دست برداشتن از انتقاد جوئي از خود و ديگران است .

ادامه

کودکان از ما تقلید می کنند!

کودکان از ما تقلید می کنند! كودكان هيچ گاه كاري كه خودمان انجام نمي دهيم اما از آنها مي خواهيم

ادامه

باور ” خود ” در کار کردن چیست؟

به راستی که کار جوهر زندگی خود مان است! زمانيكه ديد ما به دنيا مثبت باشد، اتفاق هاي مثبت زندگي گسترش

ادامه