جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت پنجم)

جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت پنجم)   تفکرجوهر نبوغ است . ژان پل سارتر   جمله های زیبایی از

ادامه

جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت سوم)

جمله های زیبایی از افراد مشهور(قسمت سوم) با سلام.     جمله های زیبایی در این قسمت از سری قمت های

ادامه

ملکه زیبایی المپیک ریو

ملکه زیبایی المپیک ریو ملکه زيبايي المپيک ريو امبر هيل دختر ۱۸ساله ي انگليسي به عنوان ملکه ي زيبايي المپيک

ادامه

جمله های زیبایی از افراد مشهور(فصل دوم)

جمله های زیبایی از افراد مشهور(فصل دوم) با سلام.     جمله های زیبایی بعد از استقبال شما از سری جمله

ادامه

کامنت های زیبای مردم بعد از شکست احسان روزبهانی

کامنت های زیبای مردم بعد از شکست احسان روزبهانی به گزارش سایت چی گه-احسان روز بهانی که تنها نماینده ایران

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری چهاردهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری چهاردهم) بتجربه دريافته ام که جسم و جان آدمي همسر يکديگر نيستند بلکه باهم

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دوازدهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دوازدهم) ازمخالفت نه راسيد فقط وقتي بادبادک مي تواند بالا رود که با باد

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دهم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری دهم) دوست کسي است که من با او ميتوانم صميمي باشـم و جلـو او

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری هفتم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری هفتم) انسان خود را نمي شناسد مگر هنگام فقر وبدبختي . آلفرد دوموسه  

ادامه

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری ششم)

جمله های زیبا از افراد مشهور(سری ششم) هميشه حق باکسي نيست که به تر سخن ميگويد. مثل افريقائي    

ادامه