شب ادراری در کودکان

برخی از کودکان حتی بعد از اینکه به سن توانایی کنترل دفع ادرار رسیدند، تا مدت ها شب ها نمی توانند دفع ادرار خود را کنترل کنند. این مسئله در ابتدا طبیعی به نظر می رسد، اما بعد از سه تا چهار سالگی و به ویژه در سنین بالاتر از پنج یا هفت سالگی باید علت آن را جست و جو کرد.برخی از کودکان حتی بعد از اینکه به سن توانایی کنترل دفع ادرار رسیدند، تا مدت ها شب ها نمی توانند دفع ادرار خود را کنترل کنند. این مسئله در ابتدا طبیعی به نظر می رسد، اما بعد از سه تا چهار سالگی و به ویژه در سنین بالاتر از پنج یا هفت سالگی باید علت آن را جست و جو کرد.

همانطور که گفته شد، دفع ادرار تحت کنترل سیستم عصبی است. بنابراین هر مسئله ناگواری که سیستم عصبی حساس کودک را به نحوی متاثر سازد، می تواند سبب بروز پدیده ی شب ادراری در کودکان شود. توجه به مثال های زیر که هر یک می تواند باعث این عارضه شود، قدری این مسئله را روشن تر می سازد:

بروز هیجان، ترس و اضطراب در کودک به هنگام خواب. حتی گاهی دیده شده است که کودک هنگام تنبیه از شدت ترس و اضطراب، کنترل ادرار خود را از دست داده و دفع ادرار بی اراده صورت گرفته است.
بروز اختلاف بین والدین و نامتعادل بودن جو خانواده که در کودک اضطراب ایجاد می کند، ممکن است سبب بروز چنین عارضه ای شود.
تولد نوزاد جدید در یک خانواده و عدم توجه کافی به کودک

ادامه

خواب کودک، واجبتر از نان شب است!

خواب کودک، واجبتر از نان شب است! به گزارش مجله اینترنتی چی گه و به نقل از ان بی سی

ادامه