والت ویتمن برگ های علف

والت ویتمن برگ های علف والت ویتمن شاعر و روزنامه نگار آمریکایی و یکی از بنیانگذاران شعر آزاد در آمریکا

ادامه

فیلم در جست و جوی آلاسکا ساخته می شود؟

فیلم در جست و جوی آلاسکا ساخته می شود؟ در جست و جوی آلاسکا که یکی از کتاب های پرفروش

ادامه

شهر های کاغذی ( معرفی فیلم )

شهر های کاغذی ( معرفی فیلم ) شهر های کاغذی ( paper towns ) فیلمی به کارگردانی جیک شیرر است

ادامه