نقد و بررسی فیلم London Has Fallen

نقد و بررسی فیلم London Has Fallen همیشه فیلم های سیاسی و هیجان انگیز،دارای صحنه های تامل برانگیز و هشدار

ادامه

مایکل کیتون در فیلم مردعنکبوتی بازی خواهد کرد

مایکل کیتون در فیلم مرد عنکبوتی بازی خواهد کرد به گزارش مجله اینترنتی چه گه ، به نظر میرسد سری

ادامه

هم پیمان ، فیلم سوم سری ناهمتا

هم پیمان ، فیلم سوم سری ناهمتا فیلم هم پیمان از سری سوم فیلم های مشهور ناهمتا است که بر

ادامه