فلسفه رنگ قرمز يا اشعه ي زندگي

فلسفه رنگ قرمز يا اشعه ي زندگي فلسفه رنگ قرمز :  قرمز اولين رنگ پايه و اصلي است كه با

ادامه

قرمز ايراني

قرمز ايراني قرمز ايراني يا قرمز پارسي Persian vermilion يا Persian red  قرمزي همراه با نارجي است كه نمونه هاي

ادامه

دنیای رنگی جذاب تر است!

دنیای رنگی جذاب تر است! به گزارش سایت چی گه، تاثیر انکار ناپذیر رنگ ها در زندگی انسان را نمی

ادامه