ريشه ي رواني اختلالات گفتاري كودكان

ريشه ي رواني اختلالات گفتاري كودكان همه ي ما ممكن است در برخي شرايط كلمات را به درستي و در

ادامه

مداخله و درمان كودكان بيش فعال

مداخله و درمان كودكان بيش فعال براي درمان كودكان بيش فعال از دارو هاي محرك نيز استفاده مي شود. با

ادامه

مشكلات غذا خوردن در كودكان

مشكلات  غذا خوردن در كودكان والدين گاه با صرف انرژي بسيار مي كوشند كودكانشان را مجبور سازند كه به طور

ادامه

اختلالات گفتاري در كودكان و نوجوانان

اختلالات گفتاري در كودكان و نوجوانان اختلالات گفتار شامل اختلالات صوتي، توليد گفتار و اختلالات گفتاري كه ريشه ي رواني

ادامه

مشكلات خواب كودكان

مشكلات خواب كودكان بيشتر مشكلات خواب در دوران كودكي دلايل هيجاني دارد. ممكن است كودك در طي روز و يا

ادامه

تحول در دوره ي نوجواني

تحول در دوره ي نوجواني روان شناسان هميشه به موضوع نوجواني و سنين بلوغ علاقه ي شديدي نشان داده اند.

ادامه

اختلال بي اعتنايي مقابله اي در كودكان

اختلال بي اعتنايي مقابله اي در كودكان خصوصيت اصلي اين اختلال، الگوي منفي كارانه و خصمانه و بي اعتنايي رفتاري

ادامه

رفتار هاي مخرب كودكان

رفتار هاي مخرب كودكان بسياري از كودكان، روي ديوار ها و سطح پياده روها مطالبي مي نويسند، در ساختمان هاي

ادامه

دزدي كردن در كودكان

دزدي كردن در كودكان كودكان گاه براي مهم جلوه دادن خود مبادرت به دزدي مي كنند. آن ها براي اين

ادامه

ترس كودكان آشفته

ترس كودكان آشفته برخي از كودكان با مشكلات هيجاني مواجه اند. آشفتگي هيجاني به افكار آشفته مربوط است. كودكان دشوار

ادامه