هر روز حدود ۲۱۰۰۰ انسان در اثر گرسنگی می میرند

هر روز حدود ۲۱۰۰۰ انسان در اثر گرسنگی می میرند با توجه به گزارش سازمان ملل متحد روزانه حدود ۲۱۰۰۰

ادامه

با آیفون ، اهدای عضو خواهید کرد!

با آیفون ، اهدای عضو خواهید کرد! به گزارش مجله اینترنتی چی گه؟ ، شرکت اپل در نظر دارد تا

ادامه