زیکا ، بیخ گوش امریکا است!

زیکا ، بیخ گوش امریکا است! به گزارش مجله اینترنتی چی گه؟ ، ویروس زیکا چند سالی است که بار

ادامه

تعویق‎ المپیک ریو به علت شیوع ویروس زیکا ‏

تعویق‎ المپیک ریو به علت شیوع ویروس زیکا ‏ بیش از صد تن از متخصصان حوزه بهداشت از سراسر دنیا خواستار لغو یا

ادامه