پیامک تبریک عید قربان

پیامک  تبریک عید قربان به دلیل نزدیک بودن مناسبت عید قربان و اهمیت این عید بین مسلمانان شیعه و مخصوصا

ادامه

خاموش کردن گوشی فرد مقابل با پیامک !

خاموش کردن گوشی فرد مقابل با پیامک ! به گزارش مجله ی اینترنتی چی گه؟، بالاخره تصمیم  گرفتیم که بحث

ادامه

ترجمه متون با استفاده از سامانه ی پیامکی!

ترجمه متون با استفاده از سامانه ی پیامکی! به گزارش مجله اینترنتی، همیشه سامانه های پیامکی کارساز بوده اند. امروزه

ادامه