آموزش تولید نرم افزارهای چند رسانه ای-قسمت چهارم-بخش اول

آموزش تولید نرم افزارهای چند رسانه ای-قسمت چهارم-بخش اول یک. مقدمه همانطور که گفتیم نرم افزار captivate علاوه بر ضبط

ادامه

آموزش تولید نرم افزار های چند رسانه ای-قسمت سوم – بخش دوم

آموزش تولید نرم افزار های چند رسانه ای-قسمت سوم – بخش دوم شبیه سازی غیر تعاملی محیط های نرم افزاری

ادامه

آموزش تولید نرم افزارهای چند رسانه ای – قسمت سوم-بخش اول

آموزش  تولید نرم افزارهای چند رسانه ای – قسمت سوم-بخش اول شبیه سازی غیر تعاملی محیط های نرم افزاری یک.

ادامه

آموزش تولید نرم افزارهای چند رسانه ای – قسمت دوم

آموزش  تولید نرم افزارهای چند رسانه ای – قسمت دوم شروع کار با نرم افزار ها و قابلیت های آن

ادامه