پانیشر ( شخصیت های کامیک بوک )

پانیشر ( شخصیت های کامیک بوک ) پانیشر ( punisher ) یکی از شخصیت ها و ضد قهرمان های مارول کامیکس

ادامه

دردویل ( شخصیت های کامیک بوک )

دردویل ( شخصیت های کامیک بوک ) دردویل ( daredevil ) یا همان بی باک شخصیت خلق شده توسط مارول

ادامه

جسیکا جونز ( معرفی سریال )

جسیکا جونز ( معرفی سریال ) مارول پس از موفقیت چشمگیز دردویل سریال دیگری با نام جسیکا جونز ( Jessica

ادامه